PERSONVERN

Retningslinjer for behandling av personopplysninger på Internett

AdvokatOnline ønsker å ta vare på personvernet ditt på sine Internett-sider og følgende Retningslinjer forteller deg hvordan vi behandler dine personopplysninger på Internett.

Formålet med Retningslinjene er å informere deg om hvilke typer opplysninger vi registrer om deg når du besøker advokatonline.no (“våre Internett-sider”), hva vi bruker opplysningene til, om vi utleverer opplysningene om deg samt hvilken kontroll du har over behandlingen av opplysningene om deg, herunder din mulighet til å korrigere opplysningene. Ettersom Retningslinjene kan endres fra tid til annen, oppfordrer vi deg til å gå gjennom Retningslinjene regelmessig. Retningslinjene informerer om følgende vedrørende behandling av personopplysninger på Internett:

Retningslinjene for behandling av personopplysninger på Internett gjelder behandling av personopplysninger på advokatonline.no sine Internett-sider i Norge. For andre land gjelder de Retningslinjer du finner der. Vi gjør oppmerksom på at retningslinjer for behandling av personopplysninger i andre land kan variere fra våre Retningslinjer på grunn av at øvrige lands Internett-sider kan være annerledes eller fordi det gjelder andre lover og regler for behandling av personopplysninger.

Vi vil i utgangspunktet registrere følgende to hovedkategorier opplysninger på våre Internett-sider, herunder (i) Identifiserbare Personopplysninger, og (ii) Anonymiserte Personopplysninger.

(i) Identifiserbare Personopplysninger

Med Identifiserbare Personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte til deg ved at de forteller oss detaljer om hvem du er, f.eks. navn, postadresse, telefonnummer, e-post adresse, arbeidsgiver og stilling. Vi ber deg om å oppgi Identifiserbare Personopplysninger om deg selv når du registrerer deg, bestiller enkeltdokumenter, abonnement, informasjon, undersøkelser eller for øvrig tar kontakt med oss. Vi har som målsetning at det tydelig skal fremgå om du befinner deg på et område på våre Internett-sider hvor det er påkrevd at du oppgir Identifiserbare Personopplysninger. Dette fordi du skal ha kontroll over behandlingen av opplysningene om deg, herunder bestemme om du vil la deg registrere hos oss og om vi kan bruke de registrerte opplysningene om deg. Dersom du bestiller tjenester eller informasjon m.v., er det en forutsetning at du oppgir de forespurte opplysninger og lar oss bruke opplysningene for å oppfylle avtalen med deg. I andre tilfeller enn hvor vi trenger opplysningene for å oppfylle avtale med deg, vil vi be om at du samtykker til registreringen og bruken av opplysningene ved å avgi en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring om at du godtar den skisserte behandlingen av opplysninger om deg selv.

(ii) Anonymiserte Personopplysninger

Med Anonymiserte Personopplysninger menes opplysninger som ikke kan knyttes direkte til deg, for eksempel vil vi registrere URL’en (URL=Uniform Resource Locator) til den Internett-siden du kommer fra samt hvilken webleser du benytter og hvilken URL du går til etter at du forlater vår Internett side, din IP-adresse (IP=Internet Protocol) og eventuelle søkeord som du har benyttet på våre Internett-sider. Retningslinjene forteller deg også om hvordan vi bruker “cookies” og annen teknologi til å registrere slike Anonymiserte Personopplysninger. Vi understreker at vi ikke vil koble de Identifiserbare Personopplysningene med de Anonymiserte Personopplysningene om deg.

Vårt primære mål med å behandle personopplysninger er å kunne tilby våre kunder førsteklasses service og å tilby våre brukere enkle, effektive og personaliserte tjenester på våre Internett-sider. For eksempel, dersom du kjøper tjenester eller ber om informasjon på Internett-siden, vil vi bruke Identifiserbare Personopplysninger om deg til å fylle ut ordren eller til sende deg den forespurte informasjonen – automatisk. Vi behandler Anonymiserte Personopplysninger for å gjøre en samlet analyse av kundeatferden, herunder for bedre å forstå hvordan våre kunder bruker våre Internett-sider og for å måle interessen for andre Internett-sider. Vi bruker disse opplysningene til å forbedre innholdet og for å gjøre våre Internett-sider enklere å bruke samt for å skreddersy vår markedsføring.

Vi behandler opplysningene om deg på forskjellige måter, herunder som følger:

Surfing: Vi registrerer Anonymiserte Personopplysninger når du besøker Internett-siden. Vi registrerer disse opplysningene for å drive Internett-siden mer effektivt, herunder for å få varierte demografiske opplysninger, for å overvåke aktivitetsnivået på Internett-sidene våre og for å vurdere effektiviteten av vår markedsføring. Lær mer om hvordan vi bruker cookies og annen teknologi til å registrere disse opplysningene, nedenfor under pkt. 8.

Bestilling: Vi registrerer Identifiserbare Personopplysninger når du kjøper tjenester og registrerer deg som bruker hos oss. Vi registrerer opplysningene for å kunne levere det du bestiller, for å ta betalt og for å ta kontakt med deg dersom vi har spørsmål eller informasjon vedrørende bestillingen.

Teknisk support: Vi registrerer Identifiserbare Personopplysninger når du ber om teknisk support for dine AdvokatOnline tjenester. Disse opplysningene er nødvendige for å identifisere dine systemer, forstå produktenes konfigurering, for å diagnostisere problemet og endelig for å kunne løse dine problemer.

Aktiviteter i forbindelse med salgskampanjer: Vi registrerer Identifiserbare Personopplysninger om deg dersom du deltar i aktiviteter i forbindelse med salgskampanjer o.l. Vi bruker disse opplysningene til å administrere aktiviteten, for å sende deg markedsføring i e-post, for å notifisere vinnere og for eventuelt å gjøre vinnerlisten tilgjengelig for publikum på Internett.

Nyhetsbrev og markedsføring i e-post: Vi registrerer Identifiserbare Personopplysninger om deg dersom du ber om å få tilsendt nyhetsbrev, e-post med markedsføring og annen informasjon. Vi bruker opplysningene for å sende deg den informasjonen du ber om.

Kontaktinformasjon: Dersom du kontakter oss kan vi beholde et arkiv over korrespondansen og våre kommentarer, inkludert Identifiserbare Personopplysninger om deg i din egen arkivmappe. Vi bruker disse opplysningene for å hjelpe oss til å yte bedre service dersom du kontakter oss igjen.

Vi vil verken selge, omsette eller låne ut til andre Identifiserbare Personopplysninger om deg. Med mindre vi har fått ditt frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke eller det foreligger en spesiell situasjon (se nedenfor), vil vi bare bruke opplysningene som du oppgir på Internett for de formål som er beskrevet ovenfor i pkt. 4 og opplysningene vil bare brukes av oss eller av andre enheter innenfor AdvokatOnline eller forretningspartnere som yter tjenester til AdvokatOnline. Vi tar forbehold for at vi vil utlevere opplysningene dersom det er påkrevd som følge av en rettskjennelse, stevning, forvaltningsavgjørelse eller, dersom vi har grunn til å tro at aktiviteter er ulovlige, vil vi kunne melde fra om dette til påtalemyndigheten. Vi kan også utlevere spesielle Identifiserbare Personopplysninger dersom vi mener at slik utlevering er rimelig nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre.

Dersom AdvokatOnline engasjerer utenforstående for å yte tjenester på våre vegne, vil vi kunne la dem få innsyn i dine personopplysninger dersom dette er nødvendig for å utføre tjenesten, under forutsetning av at de ivaretar formålet med disse Retningslinjene.

AdvokatOnline eller dets tilknyttede enheter kan fusjonere med eller bli kjøpt opp av andre forretningsenheter eller AdvokatOnlines eller dets tilknyttede enheters respektive rettigheter og forpliktelser kan bli kjøpt av andre forretningsenheter. Dersom den utenforstående enheten fortsetter virksomheten, forblir dine Identifiserbare Personopplysninger på samme sted. Hvis det derimot skjer en overføring av virksomheten til en annen enhet, skal du bli forespurt om å gi ditt aktive samtykke før dine Identifiserbare Personopplysninger overføres til den andre enheten.

AdvokatOnline vil ikke bruke eller utlevere Identifiserbare Personopplysninger om deg som vi registrerer på våre Internett-sider på en måte som ikke er i samsvar med det opprinnelige formålet med behandlingen som ble meddelt til deg da du oppga opplysningen til oss, uten at du samtykker til at opplysningene brukes til andre formål. Idet du oppgir opplysningene, vil vi forespørre deg om du ønsker å motta ytterligere meldinger fra oss, f.eks. med spesielle tilbud, produktinformasjon eller annen markedsføring. Dersom du velger å ikke motta slike meldinger, vil vi ikke bruke opplysningene du oppgir for dette formål. Dersom du endrer mening, kan du gi oss beskjed om at du ønsker å motta slike meldinger ved å sende en e-post med ditt navn, full postadresse, e-post adresse og annen relevant informasjon, f.eks. at du har abonnement eller har registrert deg hos oss, til personvern@advokatonline.no og vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle din forespørsel.

AdvokatOnline vil gjøre sitt beste for å sikre at din opplysninger og preferanser er korrekte og fullstendige. Hvis du har registrert deg på Internett-sidene våre, kan du få tilgang til og eventuelt korrigere opplysningene ved å besøke den Internett-siden hvor du oppga opplysningene. Dersom du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra AdvokatOnline, kan du gjøre oss oppmerksom på dette ved å sende en e-post med ditt navn, full postadresse, e-post adresse og annen relevant informasjon, f.eks. at du har abonnement eller har registrert deg hos oss, tilpersonvern@advokatonline.no og vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle din forespørsel. Alle meldinger fra oss, f.eks. e-post, nyhetsbrev osv, skal opplyse om hvordan du kan unngå å motta ytterligere meldinger. Vi ber deg om å følge disse instruksjonene dersom du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger.

En cookie er en liten mengde data som sendes til nettleseren din fra en webserver, og som lagres på harddisken på datamaskinen. Vi sender cookies når du surfer på Internett-siden vår, kjøper tjenester eller ber om informasjon. Slike cookies som brukes på våre Internett-sider, gir oss ikke tilgang til Identifiserbare Personopplysninger, men vi vil bruke cookies for å identifisere din PC. De samlede opplysningene som vi har registrert gjør det mulig for oss å analysere trafikkmønsteret på Internett-sidene våre. Dette gjør at vi over tid er i stand til å tilby deg bedre Internett-sider ved at vi kan forbedre innholdet og gjøre Internett-sidene enklere å bruke. For eksempel; cookies kan holde styr på hva du har valgt å kjøpe under handlingen og gir deg mulighet til å fylle inn passordet bare én gang dersom det er påkrevet å logge seg på. De fleste weblesere aksepterer automatisk cookies, men du kan vanligvis nekte cookies, eller selektivt akseptere noen cookies ved å tilpasse de preferansene du har gjort i din webleser. Dersom du nekter cookies, vil det være noen områder på våre Internett-sider som ikke er tilgjengelige for deg og noen Internett-sider som ikke vil vises ordentlig. Du kan finne informasjon om weblesere og hvordan du kan tilpasse dem til å kontrollere cookies på Microsoft Internet Explorer og Netscape Navigator sine web-sider.

Deler av våre Internett-sider inneholder linker til andres Internett-sider. Dette er utelukkende for din egen nytte. Dersom du bruker disse linkene, er du nødt til å forlate advokatonline.no. Når du aksesserer en Internett-side utenfor advokatonline.no er du utenfor vårt område selv om den andre Internett-siden har AdvokatOnline-logoen. Vi ber om din forståelse for at vi ikke har kontroll over innholdet og ikke er ansvarlig for hvordan denne andre Internett-siden praktiserer beskyttelsen av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser omhyggelig retningslinjene for dette på hver slik ny Internett-side du besøker.

AdvokatOnline er av den oppfatning at det er ekstremt viktig å beskytte barns personvern på Internett, og vi oppfordrer foreldre og verger til å ta aktiv del i barns bruk av Internett, og tilbringe tid sammen med barna på Internett. AdvokatOnline har som regel at på våre Internett-sider tillater vi ikke at personopplysninger om barn under 18 år registreres uten foreldrenes samtykke. Dersom vi utvikler områder på våre Internett-sider som er ment for barn under 18 år, vil vi implementere spesielle Retningslinjer for behandling av barns personopplysninger.

Dersom det gjøres endringer i, eller tilføyelser til, disse Retningslinjene vil vi publisere endringene her slik at du vil alltid ha muligheten til å finne ut hvordan vi behandler dine personopplysninger på Internett. Vi oppfordrer og ber deg derfor om å gå gjennom Retningslinjene regelmessig. Uten hensyn til endringer som vi gjør i Retningslinjene, vil vi alltid bruke dine Identifiserbare Personopplysninger i samsvar med den versjonen av Retningslinjene som gjaldt på den tiden du oppga opplysningene, med mindre du gir ditt uttrykkelige samtykke til annet.

Dersom du har spørsmål eller innspill vedrørende AdvokatOnlines bruk av dine opplysninger eller om disse Retningslinjene, vær vennlig å sende en e-post til personvern@advokatonline.no.